Son Dakika
21 Kasım 2017 Salı

Önsöz

EĞİTİM en basit anlamıyla davranışları değiştirme sanatıdır. Yani bireyde istendik davranışların sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik bir programdır.

Bireyi aklı, duyguları ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alan bir oluşturma ve yönlendirme sürecidir.

Okulumuzda da eğitimin birey üzerindeki etkilerini düşünerek hazırlanan, stratejik planda birey, ailesi çevre imkânları, maddi ve manevi olanaklar, hedeflerimiz ve yapılacak çalışmalar ile ilgili konular ele alınmıştır. Stratejik planda okulumuzun fiziki yapısı, eğitim ve öğretime bakış açısı, personelleri ve olanakları hakkında bilgi verilmiştir.

Biz eğitimciler biliyoruz ki;

  •  Günümüzde eğitimin sağlıklı olabilmesi için, insan duyarlılığının eğitimi, bedenin ve mantıksal zekânın eğitimi kadar önemlidir.
  •  Okul öncesindeki ve temel eğitim çağındaki çocuk, öğrenme potansiyeli en yüksek olan varlıktır.
  •  Çevresindeki tüm yetişkinleri model olarak alır.

“Eğitim yaşamın kendisidir.”

Bu nedenle; okulumuzda okul yönetimi, öğretmenler ve diğer personeller olarak yukarıda bahsettiğimiz konuya dikkat ederek öğrencilerimizi “özgür, kendisini ifade edebilen, kendini tanıyan sorumluluk sahibi olan, görev bilinci gelişmiş, özgüveni yüksek, saygılı, laik, ATATÜRK İlke ve İnkılâplarına bağlı, milli ve tarihi kültürüne sahip çıkan bireyler yetiştirmek için akademik bilgiden önce öğrencileri bu yönleriyle tanıyarak hayata hazırlamaya çalışan, örnek bir kurum olarak çalışmaktayız.

Bunun içindir ki; planlama önemlidir. Çalışmalarımızda bize destek veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve sivil örgütlere teşekkür ederiz.

 

AGİAD İLKÖĞRETİM OKULU