ADANAGİAD, İŞ HUKUKU, ARABULUCULUK VE VERBİS'İ İRDELEDİ

ADANAGİAD, İŞ HUKUKU, ARABULUCULUK VE VERBİS'İ İRDELEDİ

 

Adana Genç İş İnsanları Derneği (ADANAGİAD), iş dünyası açısından büyük önem taşıyan "İş Hukukunda Yaşanan Güncel Sorunlar, Arabuluculuk, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)" konularını uzmanlarla birlikte masaya yatırdı. İşverenleri yakından ilgilendiren güncel ve yasal düzenlemelerin ele alındığı toplantıda, ADANAGİAD üyeleri bilgilendirilirken yaptıkları işlerde nelere dikkat etmeleri gerektiği de irdelendi.

"ÜYELERİMİZİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

ADANAGİAD'ın üyelerini buluşturduğu "İş Hukukunda Yaşanan Güncel Sorunlar, Arabuluculuk, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)" konulu toplantı, Double Tree by Hilton Adana'da gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin büyük ilgi gösterdiği toplantının açılışında konuşan ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, katılımcıları selamlayıp ilgileri için teşekkür ederken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı. ADANAGİAD çatısı altında geçmişten bugüne çok sayıda avukatın buluştuğuna dikkat çeken Milli, "Bu anlamda dernek çatısı ve kamuoyu nezdinde hem işveren hem de işçiler açısından düzenli bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu konuyu önemsiyor, güncel ve yasal gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

"İŞVEREN, FESİH NEDENİNİ İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR"

İş dünyasını yakından ilgilendiren konuların irdelendiği toplantıda söz alan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Okur, Türkiye’deki işverenlerin insan kaynakları birimini verimli kullanamadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Zeki Okur, işverenlerin işe iade, kıdem ve ihbar, kötü niyet tazminatı, fazla çalışma ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (UGBT) alacağı, hafta tatili ücreti, prim ve ikramiye problemleri yaşadığını belirtti. İşverenlere iş kazalarına karşı ciddi önlem almaları çağrısında bulunan Okur, "İşverenler zor durumda kalmamak için özellikle insan kaynakları birimine önem vermeli ve çağın gereklerine göre geliştirmelidir" diye konuştu.

İŞ DÜNYASINA ÖNEMLİ UYARILAR

Belgelendirme yapmayan, ücret bordroları ile yıllık ücretli izin formalarını imzalatmayan işverenlerin açılan davalarda zor durumda kaldığını ifade eden Prof. Dr. Okur, şunları kaydetti:
"Hizmet akdini fesheden işveren, kendisine karşı açılan haksız fesih davasında, fesih nedenini ispatla yükümlüdür. İşçi çıkışlarında işçinin savunmasının alınması da çok önemli. Kanun işverene; işyerinde hırsızlık yapan, sataşma gerçekleştiren, cinsel tacizde bulunan, işyeri mallarına zarar veren, olmayan vasıflarını varmış gibi gösteren işçiye karşı fesih hakkı tanıyor ama fesih nedeninin açık bir şekilde yazılı olarak ve geçerli bir sebebe dayandırılması gerekiyor. İş dünyasında yaygın olarak gerçekleşen bir yanlışlık daha var. Bunun da bilinmesi gerek. Muhasebecinin, işçiye ‘hiçbir alacağım kalmamıştır’ ibaresinin yer aldığı dilekçeyi imzalatmasının tek başına hiçbir önemi yoktur. İşçi alacaklarında kanun gereği öncelikli olarak arabuluculuk sistemi devreye girdi. Anlaşma sağlanamaması halinde mahkeme süreci başladı. İşverenler arabulucunun davetine icabet etmemesi durumunda sonraki süreçlerde mahkemeyi kazansalar bile mahkeme masraflarını ödemekle yükümlü tutulacaktır."

"İŞVEREN SORUMLULUK ALMAK ZORUNDA"

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerle ilgili bilgilendirme yapan Ege Arabuluculuk ve Kişisel Verileri Koruma Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Yöneticisi Avukat-Arabulucu Dinçer İşisağlam da işverenin söz konusu verileri kullanırken kanuna uygun davranmaları gerektiğini kaydetti. İşverenin, çalışanların veya müşterilerin kişisel verilerinin çalınmamasıyla ilgili önlemleri almakla yükümlü olduğunu söyleyen İşisağlam, "İşveren, her türlü sorumluluğu almak zorundadır. Veri güvenliğinin ihlali para cezalarını gerektirdiği gibi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezalarını da içeriyor" açıklamasında bulundu.

"VERİLERİN SORUMLUSU ŞİRKET SAHİBİDİR"

ADANAGİAD üyelerini uzmanlık alanıyla ilgili konularda bilgilendiren Dinçer İşisağlam, şöyle konuştu:
"6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolması gerek. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanlığı tarafından ‘Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)’ hazırlanmıştır, Veri sorumluları bu sisteme kayıt olmaları şarttır. Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan işletmeler VERBİS’e kayıtla yükümlüdür. Bunun için VERBİS'e balon (yanlış) kayıt yapmayın. VERBİS verilerinin ihlali nedeniyle 35 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası ödeyebilirsiniz. Sunulan verilerin sorumlusu şirket sahibidir."

Oldukça verimli geçen ve soru-cevap bölümüyle devam eden toplantının ardından ADANAGİAD Başkanı Halid Milli, sunum yapan konuşmacılara çiçek takdim etti. Etkinlik, anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. 

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis