OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Sayın Üyelerimiz,

08.01.2022 Cumartesi günü saat 10.00 ’da Sheraton Grand Adana Otel ’de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 15.01.2022 Cumartesi günü saat 10.00 ’da aynı yerde belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Saygılarımızla

Halid MİLLİ

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu
  2. Divan Başkanlığı seçimi
  3. Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporunun okunması ve ibrası
  4. Dernek tüzük değişikliği ve tadil metninin kabulü ve oylanması
  5. Derneğe yeni giriş aidatlarının ve yıllık aidat ücretlerinin belirlenmesi, yönetim kuruluna aidatları dönem içerisinde arttırıp azaltma yetkisi verilmesinin kabulü ve oylanması
  6. Yeni Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulunun seçilmesi 
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis